Områden

INTERNATIONELL RÄTT

Vi företräder dig i tvister som rör verkställighet av utländska domar i Spanien, olovligt bortförande eller kvarhållande av barn i Spanien, internationella arv, gränsöverskridande ärenden gällande underhållsbidrag, skuldindrivning i Spanien och andra ärenden av internationell karaktär.

FAMILJERÄTT

Vi erbjuder rådgivning och företräder dig i tvister om arv, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad eller hemskillnad, vårdnad av barn, umgänge med barn, underhållsbidrag, boskillnad och alla frågor som uppkommit till följd av äktenskaps- eller sambotvister.

FASTIGHETSRÄTT

Vi företräder våra kunder under köp- och säljprocessen. Befogenhet att företräda i internationella sammanhang. Juridisk undersökning av fastigheten. Privat kontrakt. Lagfart. Utarbetande av hyresavtal. Vi företräder våra kunder under möten i samfällighetsföreningar. 

AVTALSRÄTT

Vi upprättar kontrakt av olika slag utefter våra kunders behov. Vi analyserar de rättsliga konsekvenserna av redan avslutade avtal.  Vi företräder våra kunder i rättsliga förfaranden till följd av ett avtalsförhållande. Krav på betalning.

STRAFFRÄTT

Vi företräder våra kunder i brottmål av olika slag. Vi lämnar in anmälan till polisstationen på uppdrag av våra utländska klienter när de inte kan infinna sig personligen antingen på grund av språksvårigheter eller för att de inte befinner sig i Spanien.

ANDRA ÄRENDEN

Vi överlämnar överklaganden och anspråk till offentliga organ på uppdrag av våra klienter. Utlänningsrätt, ansökan om Golden Visa, NIE-nummer och uppehållstillstånd. Skrivelser till kommunala myndigheter, ansökan om byggnadstillstånd, renoveringstillstånd och första inflyttningslicens. 
-Tveka inte att fråga oss om du har ett specifikt ärende-
Miembros
del Ilustre
Colegio de
abogados
de Málaga

Podemos atenderle en:
Marbella | Fuengirola | Málaga | Torrox

Teléfono: (+34) 644224846
E-mail: info@svanien.es