RÅDGIVNING

Om du vill veta vår åsikt angående ditt ärende, tveka inte att kontakta oss. 

Med hänsyn till den känsliga karaktären hos de ärenden som vi hanterar är det alltid tillrådligt att begära en andra åsikt. Att begära två olika yrkesmässiga bedömningar kan vara en bra strategi för att uppnå ett bättre resultat. Att få en andra åsikt förstärker också den berörda partens lugn vid hantering av en känslig fråga. 


ARVODE FÖR RÅDGIVNING:

100€ + MOMS = 121€


I vårt arvode ingår:

ETT MÖTE PÅ EN TIMME

Mötet kan genomföras ansikte mot ansiktet eller elektroniskt. Mötet är indelat i fyra faser i syfte att uppnå maximal prestanda. Del 1: klienten presenterar ärendet. Del 2:  advokaten kommer att ställa en serie relevanta frågor för att få mer klarhet i ärendet. Del 3: analys av tillgängliga bevis. Del 4: fastställande av mål.

GRANSKNING AV DOKUMENTATIONEN

När all dokumentation har erhållits kommer vi att skanna, klassificera och sortera den i kronologisk ordning. Därefter kommer vi att granska dokumentationen i detalj för att noggrant gå igenom alla bevis som vi kommer att använda i ärendet såväl som de icke-officiell bevisen som vi måste utesluta.

FALLSTUDIE OCH BEDÖMNING

Efter att ha fått all information om ärendet och de bevis som styrker de faktiska omständigheterna, studerar vi de olika rättsliga åtgärder som kan vidtas.
Vi utför också en genomförbarhetsstudie och bedömer möjligheten att lösa en eventuell tvist utanför domstol.

REKOMMENDATIONER

I slutet av fallstudien kommer vi att kontakta klienten igen för att meddela vår juridiska åsikt. Våra rekommendationer är inte bindande, så om klienten vill att vi ska åta oss uppdraget måste uppdraget accepteras av både advokaten och klienten.

Vår firma förbehåller sig rätten att acceptera uppdraget
beroende på den arbetsbelastning som vi har vid det tillfället.Miembros
del Ilustre
Colegio de
abogados
de Málaga

Podemos atenderle en:
Marbella | Fuengirola | Málaga | Torrox

Teléfono: (+34) 644224846
E-mail: info@svanien.es